امـروز : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

واکاوی بخشی از فعالیت جریان پرنفوذ صهیونیسم در رسانه های مکتوب دنیا علیه مهدویت

دکتر رضا طالعی فر؛ همچون شبکه های تلویزیونی و رادیویی غرب و فضای مجازی غربی، نظام استکبار غربی با نفوذ و لابی های گسترده ای که در اختیار دارد رسانه های مکتوب پرنفوذ را نیز تحت سیطره خویش در جهت اهداف ...

واکاوی بخشی از فعالیت جریان پرنفوذ صهیونیسم در رسانه های مکتوب دنیا علیه مهدویت
آخرین اخبار