امـروز : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

واکاوی بخشی از فعالیت جریان پرنفوذ صهیونیسم در رسانه های مکتوب دنیا علیه مهدویت

دکتر رضا طالعی فر؛ همچون شبکه های تلویزیونی و رادیویی غرب و فضای مجازی غربی، نظام استکبار غربی با نفوذ و لابی های گسترده ای که در اختیار دارد رسانه های مکتوب پرنفوذ را نیز تحت سیطره خویش در جهت اهداف ...

واکاوی بخشی از فعالیت جریان پرنفوذ صهیونیسم در رسانه های مکتوب دنیا علیه مهدویت

تحلیل روز (مورخه 14 مهر 1400): چرا در اقتصاد فعلی کشور، در کوتاه مدت ( بازه 1 تا 3 ساله) نباید منتظر معجزه بود؟

دکتر رضا طالعی فر: با روی کارآمدن دولت جدید همگان انتظار تحولی جدید و شگرف در عرصه اقتصاد ایران را دارند. هر چند شاید بتوان با تغییرات تاکتیکی و برخی اصلاحات مسکن گونه تا حدودی اسب چموش اقتصاد ایران و...

تحلیل روز (مورخه 14 مهر 1400): چرا در اقتصاد فعلی کشور، در کوتاه مدت ( بازه 1 تا 3 ساله) نباید منتظر معجزه بود؟

نقدی بر بازی حسن یزدانی و تیلور آمریکایی و طرح مفهوم مدیریتی “استراتژی رقیب-الگو”

دکتر رضا طالعی فر؛ مسابقه پرشور و پرهیجان حسن یزدانی و دیوید تیلور آمریکایی فراتر از یک مسابقه ورزشی، نوعا یک تیپ استراتژی مدیریتی را به ذهن متبادر می سازد که من از آن به عنوان “استراتژی رقیب-ال...

نقدی بر بازی حسن یزدانی و تیلور آمریکایی و طرح مفهوم مدیریتی “استراتژی رقیب-الگو”

تحلیل روز (مورخه 11 مهرماه 1400) دولت جدید برای افزایش میزان رفاه اجتماعی بایستی چه کند؟

دکتر رضا طالعی فر؛ برای اندازه گیری رفاه اجتماعی در اقتصاد شاخص ساده و در عین حال مهمی مطرح شده است (توسط آمارتیا سِن اقتصاددان برجسته هندی برنده جایزه نوبل) که می گوید رفاه اجتماعی برآیند دو عام...

تحلیل روز (مورخه 11 مهرماه 1400) دولت جدید برای افزایش میزان رفاه اجتماعی بایستی چه کند؟
آخرین اخبار